Konaklama

Malatya’n?n merkezindeki en büyük park?n? ve Malatya′y? ?evreleyen e?siz panoramik da?lar?n? g?ren modern, ??k ve ferah 154 oda, 318 yatak...

Toplant? & Davet

Alt? farkl? ?l?üde toplam 1650 m2 lik ve son teknoloji ile donat?lm?? toplant? salonlar? ile 1000 ki?ilik organizasyonlara Ramada Plaza Alt?n Kay?s? Otel...

Yiyecek & ??ecek

Uluslararas? marka konsepti, hizmet ve kalite standartlar? ile uluslararas? ve y?resel lezzetlerin birle?ti?i sunumlar ile tad?mlar.

Dü?ün & Organizasyon

Alt? farkl? ?l?üde toplam 1650 m2 lik salonlar? ile 1000 ki?ilik organizasyonlara Ramada Plaza Alt?n Kay?s?, en yüksek seviye standartlar?nda...

DayRestSpa

Yeni güne rahatlayarak, daha aktif, daha enerjik ve daha canl? ba?lamak i?in uygulamalar?m?z? inceleyiniz.

Malatya Hakk?nda

?ehrin en me?hur meyvesi kay?s?d?r. Kay?s? ayr?ca ?ehrin en ?nemli ge?im kayna??d?r.[2] ?ki adet organize sanayi b?lgesi bulunmaktad?r.

?