Day Rest Spa Sa?l?kl? Ya?am Klb

Ya?am?n karma?as?nda yorulan bedeninizi ve ruhunuzu Day Rest Spa’n?n büyülü dünyas?nda sa?l?k, dinginlik, huzur ve keyif dolu bir yolculukla dinlendirin. Türk hamam? veya sauna ile günün yorgunlu?unu üzerinizden at?n. Spor yapa-rak zinde kal?n yada uzak do?ulu masözlerimizle kaslar?n?z? rahatlat?c? bir masajla gev?etin.Masaj keyif veya lüks de?il, T?bbi bir ihtiyaç ve düzenli aral?klarla al?nmas? gereken koruyucu t?bbi tedavidir.

?