DayRestSpa

Spor yapman?z gerekti?ini biliyorsunuz ve asl?nda gerçekten de yapmak istiyorsunuz ama, bir türlü hareket edemiyor, spor yapmak için motive olam?yorsan?z; sizi tüm bahanelerden kurtaracak formülümüz haz?r RAMADA PLAZA ALTINKAYISI DAY REST SPA

Zaman?n?z m? yok , ?ehir Merkezinde ula??m?n çok rahat oldu?u bir yerde ;

Profesyonel spor ve sa?l?k dan??manlar?n?z?n e?li?inde ;

Ev konforunda rahat edebilece?iniz ayn? zaman da her keseye uygun üyelik ?artlar?n?n oldu?u bir spor Merkezine ne dersiniz ?

1000 m2'lik bir alanda faaliyet gösteren RAMADA PLAZA ALTINKAYISI Day Rest SPA ile Life Fitness ürünleriyle zenginle?tirilmi? fitness alan?yla, zengin ekipmanlar?yla düz ekran televizyonlar ve müzik sistemi bulunmaktad?r.

Sporunuzu yapt?ktan sonra isterseniz s?cac?k bir ortamda Osmanl? hamam kültürünü yans?tan Türk Hamam?nda rahatlayabilir isterseniz de Buhar Odas? ve Hamam da günün yorgunlu?unu atabilirsiniz.

Yaz k?? rahatlamak ve form tutmak için kapal? yüzme havuzumuzdan faydalanabilirsiniz.

Havuzumuz sa?l???n?z için özel sistemiyle her gün dezenfekte edilerek e?lencenizi sorunsuz hale getiriyor.

?