Yiyecek ve ??ecek

Dünya mutfa??n?n lezzetlerini, Yöresel tatlarla otantik mimarisi ile birle?tiren ALTINKAYISI Kernek Restaurant sizleri bekliyor.

Sevdiklerinizle unutamayaca??n?z ve s?kl?kla gelebilece?iniz özel bir bulu?ma noktas? olan ALTINKAYISI Kernek Restaurant , titiz bir çal??man?n sonucunda ortaya ç?kan lezzet, kusursuz bir atmosfer ve nitelikli servisimizde size sadece yemek yemeyi de?il ayn? zamanda huzuru da arma?an ediyor.

Otopark? ve vale hizmetiyle siz misafirlerimiz için her ?eyi en ince ayr?nt?s?na kadar dü?ünen ALTINKAYISI Kernek Restaurant, s?cak ve samimi bir ortamda nefis bir ak?am yeme?i keyfi ya?amak istiyorsan?z, bu f?rsat? kaç?rmay?n!

?