Hakk?m?zda

1992 y?l?nda hizmet sunmaya ba?layan Alt?n Kay?s? Oteli 2009 y?l?nda EGM Sa?l?k Hizmetleri Ltd. ?ti. taraf?ndan mimari projeleri tamamen yenilenerek ve ilave mekanlarla Kas?m 2012 tarihinde Ramada Plaza Malatya Alt?n Kay?s? Oteli olarak i?letmeye aç?lm??t?r.

Otelimiz modern, ??k ve konforlu odalar?, Gün ????? alan ve en son teknoloji ile donan?ml? toplant? salonlar?, sa?l?k merkezi uygulamalar? ve di?er tüm bölümleri ile misafirler taraf?ndan ihtiyaç duyulabilecek her konfor tasarlanm??t?r.

Ramada Plaza Malatya Alt?n Kay?s? Oteli, Misafirlerin beklentisi olan zaman?nda ve güzel sunumlu hizmetleri, güler yüzlü ve e?itimli personelleri, kaliteli ve özel alanlar? ile Uluslararas? marka otelin standartlar?n? ta??maktad?r.

Ayr?ca, i? çevresine ve merkeze olan yak?n konumu sebebiyle öncelikli tercih edilecek yegane uluslararas? marka otelidir.

?