Malatya Hakk?nda

?ehrin en me?hur meyvesi kay?s?d?r. Kay?s? ayr?ca ?ehrin en önemli geçim kayna??d?r.[2] ?ki adet organize sanayi bölgesi bulunmaktad?r. ?ehrin tekrardan geli?me dönemi 2004'ten sonra ba?lam??t?r. ?l plaka kodu 44'tür.[3] 11.11.2012 tarihinde TBMM'de kabul edilen Büyük?ehir Yasas? ile Malatya, Büyük?ehir statüsüne kavu?mu?tur.

?